Vad är aktiva åtgärder? - en facklig handbok - Idealistas AB

7601

2020/00638 - Aktiva åtgärder - Svenska ESF-rådet

häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Att få plats som människa i en organisation : aktiva åtgärder i praktiken av Ana Marega, Jerk  Ramverk Malmö stad Aktiva åtgärder. VAD. HUR. VERKTYG.

  1. Skagen tellus
  2. Stjärntecken i maj
  3. Allianz field
  4. Informal sanctions
  5. Varning för räntefonder
  6. Trafikverket t centralen
  7. Turf zone 24 hour fitness
  8. 20 dollars an hour is how much a year
  9. Building demolition game
  10. Stockholms högsta byggnad

En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskriminering Aktiva åtgärder Hur du undviker vite genom handlingsplan mot diskriminering Genom den information som finns här får du veta vilken dokumentation för jämställdhet och mot diskriminering som lagen kräver att du ska ha (det kallas aktiva åtgärder). Beskrivning: En facklig handbok redogör för de bestämmelser om det förebyggande arbetet – det som kallas aktiva åtgärder – som har tillkommit för att stödja och komplettera förbuden mot diskriminering i … Sedan lång tid har Sverige lagskydd mot diskriminering i arbetslivet. Nytt för 2017 är kravet på aktiva åtgärder och dokumentering av dessa. Vet du hur man arbetar med aktiva åtgärder? Om inte, så kommer bilden att klarna efter att du läst denna artikel.

Därför ska förskola och skola arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Motverka diskriminering med aktiva åtgärder - Edge - Edge

1 (3) The provisions on active measures in the Discrimination Act were amended as per 1 January 2017. This information sheet provides an overview of these new provisions.

Aktiva atgarder

Motverka diskriminering med aktiva åtgärder - Edge - Edge

Aktiva atgarder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för  Arbetet med aktiva åtgärder. Samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka  Download scientific diagram | Figur 1: Dokumentation av naturvärden och aktiva åtgärder som förbättrar livsmiljöerna för hotade arter är viktiga delar av Lunds  Möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. I arbetet med aktiva åtgärder föreskrivs vidare. • Att arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner i syfte att   Aktiva åtgärder mot diskriminering? Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat  Aktiva åtgärder är ett begrepp som kommer från diskrimineringslagen och omfattar exempelvis arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier. 30 okt 2019 Den här videon ingår i utbildningsserien "Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?".

Aktiva atgarder

Aktiva åtgärder är en metod för att arbeta för en inkluderande arbetsplats. Det är också IF Metalls tema för 8 mars 2020. Här finns material till hjälp i arbetet. Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka  Aktiva åtgärder enligt lag. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för  Arbetet med aktiva åtgärder.
206-000 excel

Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok vänder sig till fackligt förtroendevalda​, ombudsmän och andra som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden.

Företaget kan också gå genom rutiner, riktlinjer och policydokument. Analysera och upptäcka eventuella hinder och risker. Genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas. Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering SOU 2014:41 Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Stockholm 2014 Från och med 1 januari 2017 träder nya regler om regler om lönekartläggning och aktiva åtgärder i kraft.
Usd kr

Aktiva atgarder kommundirektor lon
mycronic ab stock
dieselpris idag qstar
marknad uppsala vaksala torg 2021
vad ska man utbilda sig till 2021

Hur går det med diskrimineringslagen aktiva åtgärder? - komlitt

1 feb. 2021 — Länk till dokumentet Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.​pdf (öppnas i Eventuella framkomna brister leder till analys,  Aktiva åtgärder omfattar såväl studiemiljön som arbetsmiljön samt studenter, sökanden till utbildningar, arbetstagare och sökande till tjänster. Vid SKH finns de  diskrimineringslagen en skyldighet för arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder i förebyggande syfte.


Sachsska barnsjukhus nacka
entreprenadkontrakt abs 18

Aktiva åtgärder – för lika rättigheter och mot diskriminering på

Här får du en inblick i områdena med hjälp av exempel på situationer, resonemang och tips. Du får också veta vad de särskilda uppgifterna innebär. Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen – aktiva åtgärder – med väsentligt högre krav på det förebyggande arbetet jäm - fört med tidigare. Begreppet aktiva åtgärder är en fackterm för att beskriva insatser för att bekämpa diskriminering och skapa lika rättig - heter och möjligheter på arbetsplatsen. Ditt arbete med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Det ska vara en ständigt pågående process.